23. Sadankomitea

Sadankomitea on antimilitaristinen, pasifistinen ja puoluepoliittisesti sitoutumaton rauhanjärjestö. Se tekee työtä, jotta Suomi olisi aktiivinen rauhan edistäjä, sillä rauha on edellytys ihmisten hyvinvoinnille. Siksi Sadankomitean mielestä yhteisiä resursseja tulee käyttää globaalien haasteiden, kuten sosiaalisen eriarvoisuuden, luonnonvarojen ehtymisen ja ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi asevarustelun sijaan. Myös Suomen turvallisuus riippuu siitä, miten näitä ongelmia onnistutaan ratkaisemaan maailmanlaajuisesti ja paikallisesti.[…]

21. Tutkimuskeskus AGORA

Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa toimivan tutkimuskeskus AGORAn tehtävänä on tutkia ja edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. AGORA tekee rauhantyötä vastustamalla epäoikeudenmukaisuudesta ja epätasa-arvosta johtuvaa kasvatukseen, koulutukseen ja laajemmin yhteiskuntaan liittyvää eriarvoisuutta. AGORA perustettiin Helsingin yliopistossa vuonna 2014. Se kokoaa yhteen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon parissa työskenteleviä tutkijoita ja vahvistaa näistä teemoista tehtävää tutkimusta, opetusta ja muuta[…]

18. Rauhanlähettiläs-koulutus

Vuonna 2015 Sadankomiteassa todettiin, että rauhanpolitiikka kiinnostaa suomalaisnuoria, mutta monen on vaikea löytää omaa polkuaan rauhantyöhön. Järjestö päätti tehdä ensi askelet rauhan tielle helpommaksi ja alkaa kouluttaa nuoria rauhankysymyksissä. Vuonna 2016 koulutettiin rauhanlähettiläitä ensimmäisen kerran. Rauhanlähettiläskoulutus tarjoaa 18–29-vuotiaille nuorille tietoa ja osaamista rauhantyöhön ja globaalien turvallisuuspoliittisten haasteiden ymmärtämiseen. Koulutuksessa pureudutaan erityisesti kestävän rauhan perusteisiin, asevarusteluun[…]