21. Tutkimuskeskus AGORA

juurakkoHelsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa toimivan tutkimuskeskus AGORAn tehtävänä on tutkia ja edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. AGORA tekee rauhantyötä vastustamalla epäoikeudenmukaisuudesta ja epätasa-arvosta johtuvaa kasvatukseen, koulutukseen ja laajemmin yhteiskuntaan liittyvää eriarvoisuutta.

AGORA perustettiin Helsingin yliopistossa vuonna 2014. Se kokoaa yhteen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon parissa työskenteleviä tutkijoita ja vahvistaa näistä teemoista tehtävää tutkimusta, opetusta ja muuta yhteiskunnallista vaikuttamista. AGORA vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnassa ja koulutuksessa. AGORAn tilaisuuksiin on osallistunut jo miltei 2000 tutkijaa, opettajaa, poliittista päätöksentekijää, järjestöjen edustajaa ja koulutusalan asiantuntijaa keskustelemaan tasa-arvosta ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta.

AGORAn tutkimus ottaa avoimesti kantaa. Sen tutkijat korostavat, että tutkimuksen ja politiikan erottaminen estää tutkijoita tunnistamasta heidän tutkimuksensa ja tekojensa poliittista luonnetta. Tämä erottaminen luo myös illuusion neutraalista tutkijasta, jonka tutkimuksesta voidaan jalostaa tuotteistettuja ratkaisuja yhteiskunnan epäkohtiin.

AGORA toimii myös pohjoismaisen huippuyksikön Justice through Education in the Nordic Countries Helsingin alueellisena keskuksena.

Lue lisää: AGORA