21. Tutkimuskeskus AGORA

Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa toimivan tutkimuskeskus AGORAn tehtävänä on tutkia ja edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. AGORA tekee rauhantyötä vastustamalla epäoikeudenmukaisuudesta ja epätasa-arvosta johtuvaa kasvatukseen, koulutukseen ja laajemmin yhteiskuntaan liittyvää eriarvoisuutta. AGORA perustettiin Helsingin yliopistossa vuonna 2014. Se kokoaa yhteen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon parissa työskenteleviä tutkijoita ja vahvistaa näistä teemoista tehtävää tutkimusta, opetusta ja muuta[…]