28. Rauhankasvatusinstituutti

Rauhankasvatusinstituutti_logoRauhankasvatusinstituutti ry (RKI) on vuonna 1981 perustettu järjestö, joka pyrkii edistämään kasvatuksen avulla sellaisen kansalaismielipiteen syntymistä, joka mahdollistaa pysyvän ja oikeudenmukaisen rauhantilan syntymisen. RKI edistää lasten ja nuorten kasvamista globaalin vastuunsa tunteviksi ja yhdenvertaisuutta ja väkivallattomuutta edistäviksi maailmankansalaisiksi.

Alkuvuosina Rauhankasvatusinstituutti keskittyi paljon pääsihteerinsä Helena Kekkosen johdolla kehitysyhteistyöhön ja sen jäsenjärjestöjä olivat ennen kaikkea vapaan sivistystyön järjestöt. Johanna Laajan aloitettua toiminnanjohtajana 2009 toimintaa on suunnattu varsinkin ammattikasvattajien tukemiseen rauhankasvatustyössä. Rauhankasvatusinstituutin toimintaan kuuluuvat esimerkiksi: Maailmankoulu -hanke, opettajien täydennyskoulutukset, koulutukset opettajaopiskelijoille, yhteistyö globaalikasvatusverkoston kanssa ja monet omat hankkeet, kuten Anne Frank -näyttely ja Rauhanfutis.

Tulevaisuudessa Rauhankasvatusintituutti tulee toimimaan aktiivisesti myös nuorisotyöntekijöiden täydennyskouluttajana. Rauhankasvatusinstituutti toivottaa toimintaansa ja jäsenikseen tervetulleeksi kaikki rauhasta ja kasvatuksesta kiinnostuneet! http://www.rauhankasvatus.fi/