28. Rauhankasvatusinstituutti

Rauhankasvatusinstituutti ry (RKI) on vuonna 1981 perustettu järjestö, joka pyrkii edistämään kasvatuksen avulla sellaisen kansalaismielipiteen syntymistä, joka mahdollistaa pysyvän ja oikeudenmukaisen rauhantilan syntymisen. RKI edistää lasten ja nuorten kasvamista globaalin vastuunsa tunteviksi ja yhdenvertaisuutta ja väkivallattomuutta edistäviksi maailmankansalaisiksi. Alkuvuosina Rauhankasvatusinstituutti keskittyi paljon pääsihteerinsä Helena Kekkosen johdolla kehitysyhteistyöhön ja sen jäsenjärjestöjä olivat ennen kaikkea vapaan sivistystyön[…]

3. Helena Kekkonen

Helena Kekkonen (1925–2014) oli tunnettu rauhankasvattaja. Hän vietti lapsuutensa ja nuoruutensa sodan varjostamassa Suomessa. Viedessään surusanomia pappi-isänsä kanssa kylän omaisille hän ajatteli, että sota on jotain niin kauheaa, että sitä vastaan on taisteltava. Myöhemmässä elämässään hän valitsi taistelunsa keinoksi pasifismin. Urallaan Helena toimi ensin laboratoriokoulun rehtorina ja sitten vankilassa opettajana. Hänen opetustyönsä muodostui brasilialaisen Paolo[…]