27. CMI – Crisis Management Initiative

cmi-footerCMI työskentelee maailman haastavimmilla konfliktialueilla. Järjestön tavoitteena on rakentaa kestävää rauhaa epävirallisten neuvottelujen ja vuoropuhelun avulla yhdessä konfliktin kaikkien osapuolten kanssa.

CMI:n palveluksessa yli 60 asiantuntijaa ja hankkeita Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa, Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Euraasiassa.

Rauhannobelisti presidentti Martti Ahtisaari perusti CMI:n presidenttikautensa jälkeen vuonna 2000. Ensimmäisinä vuosinaan järjestö tuki pääsääntöisesti presidentti Ahtisaaren kansainvälistä työtä. Sittemmin CMI on kehittynyt asiantuntijajärjestöksi, joka keskittyy yhä enemmän rauhanrakentamiseen ja konfliktinratkaisuun. Ahtisaari on edelleen CMI:n hallituksen puheenjohtaja.

Acehin rauhanprosessi on yksi CMI:n eniten näkyvyyttä saaneista tehtävistä. CMI:tä ja sen hallituksen puheenjohtajaa presidentti Ahtisaarta pyydettiin johtamaan Indonesian hallituksen ja Vapaa Aceh -liikkeen neuvotteluja loppuvuonna 2004. Neuvottelujen ensimmäinen kierros käytiin Helsingissä tammikuussa 2005 ja rauhansopimus allekirjoitettiin saman vuoden elokuussa. Lähes kolme vuosikymmentä kestänyt konflikti saatiin päätökseen ja Aceh sai autonomian. CMI ja presidentti Ahtisaari seurasivat Acehin rauhanprosessin etenemistä vuoteen 2012 saakka. Vuonna 2008 presidentti Ahtisaarelle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto pitkäaikaisesta työstään rauhanvälittäjänä.

CMI:ssä uskotaan, että tämän päivän konflikteja ei ratkaista sotimalla, vaan kestävä rauha tarvitsee aina poliittisesti neuvotellun ratkaisun. Vuoropuhelu ja rauhanvälitys on on todettu tehokkaimmiksi keinoiksi hallita ja ratkaista konflikteja.

CMI työskentelee suoraan konfliktien osapuolten kanssa. Kaiken tekemisen perustana on usko siihen, että konfliktit ovat ratkaistavissa mikäli taitoa ja poliittista tahtoa on riittävästi. CMI tukee kestävän rauhan eteen tehtävää työtä rakentamalla luottamusta lisäävää vuoropuhelua, toimimalla välittäjänä eri osapuolten välillä sekä tukemalla osapuolten konfliktinratkaisu- ja rauhanvälitysosaamista rauhanprosessien eri vaiheissa.

http://cmi.fi/fi/