24. Ydin

Ydin_kuva”Kirjoittakaa suuria ajatuksia pieniin lehtiin.” – Arvo Salo

1960-luvulla aloittanut Ydin on mielipidelehti, jonka kantavia teemoja ovat väkivallattomuus ja vastuu maailmasta. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja käsittelee yhteiskunnallisia kysymyksiä sekä kotimaan tasolla että globaalisti.

Ytimen synty kytkeytyi vahvasti rauhanliikkeeseen. Sadankomitealaisuus innosti puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomana liikkeenä 1960-luvun nuoria. Monistuskoneella veivatut tiedotteet vaihtuivat joulukuussa 1966 Ydin-lehdeksi. Nykyäänkin Ytimen tukijärjestöihin kuuluvat Sadankomitea ja Rauhanliitto. Ydin tekee yhteistyötä muiden mielipidelehtien ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Se toimii muun muassa sosiaalifoorumi-liikkeessä ja on Kultti ry:n aktiivinen jäsen.

Ytimen kirjoittajiin kuuluu suomalaisia ja kansainvälisiä asiantuntijoita, tutkijoita, kansalaisjärjestöjen toimijoita ja toimittajia. Lehden toimittamiseen osallistuu aktiivisesti vapaaehtoisista muodostuva toimituskunta. Vuodesta 2009 lehden päätoimittajana on toiminut Arja Alho.