14. Maailmankoulu

maakouMaailmankoulu on nuorten rauhankasvatushenkisten opettajien alulle laittama hanke. Se käynnistyi Oulussa vuonna 2006. Ideana on koota kansalaisjärjestöjen tuottamaa materiaalia ja palveluja opettajille ja kouluille helpolla tavalla. Johtoajauksena on lisätä rauhan-, globaali- ja yhdenvertaisuuskasvatusta Suomen kouluissa, päiväkodeissa ja oppilaitoksissa.

Maailmankoulu toimii sekä verkossa että fyysisinä materiaalipankkeina ja tukipalveluina ympäri Suomea. Maailmankoulu järjestää lukuisia koulutuksia vuosittain opetushenkilöstölle yhteistyössä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Suosittu toimintamuoto alusta asti on ollut Maailmankoulun matkalaukut, joihin on teemakohtaisesti koottu materiaaleja ja laadittu tuntisuunnitelmia eri kohderyhmille. Maailmankoulu haluaa vahvistaa kaikkien ammattikasvattajien kapasiteettia rauhankasvattajina.

http://www.maailmankoulu.fi/