16. Ay-väen rauhanpäivät

Suomen Rauhanpuolustajien ja Työpaikkojen rauhantoimikunnan järjestämä Ay-väen rauhanpäivät on kaksipäiväinen, maksuton seminaaritapahtuma, joka järjestetään vuosittain tammikuussa. Kotimaisten asiantuntijoiden panos yhdessä luottamusmiesten ja muiden ay-aktiivien kanssa on luonut rauhanpäivistä suositun keskustelufoorumin.

ratasTapahtuman nimi oli aluksi Työpaikkojen rauhantoimikunnan vuosikokous ja seminaari, sen jälkeen Työpaikkojen rauhankonferenssi. Sittemmin nimeksi vakiintui Ay-väen rauhanpäivät.

Ay-väen rauhanpäiville on kotimaisten alustajien lisäksi osallistunut ulkomaisia asiantuntijoita muun muassa Venäjältä, Lähi-idästä, Palestiinasta ja Nicaraguasta. Etelä-Afrikan rotusortohallitusta vastustavan ANC:n edustajat ovat myös osallistuneet rauhanpäiville, ja Työpaikkojen rauhantoimikunta oli mukana myös Nelson Mandelan vierailun järjestelyissä.

Korkeatasoisten alustajien kuulemisen lisäksi ihmiset osallistuvat aktiivisesti keskusteluihin, joihin tarjoavat oivan mahdollisuuden lukuisat työryhmät mielenkiintoisine aiheineen. Keskustelujen aiheet ovat vaihdelleet ammattiosaston perustason opintokerhoista aina koko maailmaa käsitteleviin aiheisiin kuten Itämeren suojelemiseen, Barentsinmeren öljyvarantoihin, ihmisoikeuksiin eri maissa, sotilasliitto Naton toimenpiteiden arviointiin, EU:n tuomiin haasteisiin, Syyriaan ja turvallisuuspolitiikkaan. Tavoitteena on aina ohjelman ajankohtaisuus.

Rauhanpäivät järjestetään vuosittain eri paikkakunnilla yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Esimerkiksi vuonna 2015 päivät pidettiin Raumalla, 2016 Kouvolassa ja kuluvana vuonna Lahdessa.

Ay-väen rauhanpäivillä luovutetaan joka toinen vuosi Rauhantyöpaikka-palkinto jollekin ansioituneelle työpaikalle tai muulle yhteisölle. Nimitysperusteena on yleensä ollut innostava toiminta rauhan puolesta.

Vuonna 1974 perustettu Työpaikkojen rauhantoimikunta koostuu useiden eri ammattiliittojen ja ammatillisten keskusjärjestöjen ay-aktiiveista. Työpaikkojen rauhantoimikunta tarjoaa ay-aktiiveille foorumin vuoropuheluna tapahtuvaan yhteiskunnalliseen pohdiskeluun sekä rauhankysymyksiin perehtymiseen.
Rauhantoimikunnalle tärkeitä seikkoja ovat muun muassa Suomen sotilaallinen liittoutumattomuus sekä hyvinvointiyhteiskunnan säilyttäminen. Demokraattinen hyvinvointiyhteiskunta estää parhaiten konfliktien synnyn. Toimikunnan jäsenet haluavat tuoda mukaan ay-liikkeeseen näkökulman, joka huomioi rauhan, solidaarisuuden, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon niin kansallisissa kuin kansainvälisissäkin kysymyksissä. Rauhanliikkeen keskusteluun pyritään puolestaan tuomaan mukaan myös ay-näkökulma.