32. Ei vihapuheelle -liike

ALAVIHAA-logo-copyEi vihapuheelle -liike on osa euroopanlaajuista No Hate Speech Movementia. Kampanjan aloitti Euroopan neuvosto. Kampanjassa on tarkoituksena, että viesti välittyy nuorelta nuorelle.

Ei vihapuheelle -liikkeen nuoret ihmisoikeusaktivistit haluavat puuttua vihapuheeseen ja edistää yhdenvertaisuutta verkossa ja yhteiskunnassa.

Vihapuhe on loukkaavaa puhetta tai ilmaisua, joka rajoittaa kohteensa oikeutta olla, tulla kuulluksi ja kuulla sellaisena kuin on. Vihapuheella hyökätään yksilöä tai ihmisryhmää kohtaan etnisen taustan, äidinkielen tai ihonvärin, sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon, maailmankatsomuksen tai mielipiteen, vamman tai jonkin muun ominaisuuden perusteella.

Vihapuheessa ei ole kyse pelkästä vihasta tai puheesta vaan yhteiskunnan rakenteista ja ilmapiiristä. Vihapuhe on ihmisoikeusloukkaus, joka saa voimansa yhteiskunnan eriarvoisuudesta ja siitä kumpuavasta syrjinnästä.

Vihapuhe ei ole uusi ilmiö eikä sitä tapahdu pelkästään verkossa. Netti kuitenkin tekee vihapuheen näkyvämmäksi ja tarjoaa sille uusia kanavia. Verkossa vihan lietsominen ja levittäminen sekä kasvoton häirintä on helppoa, ja sen vaikutukset ulottuvat myös laajemmalle elämään.

Usein vihataan sellaista, mitä ei tunneta. Tietämättömyys lisää pelkoa ja ennakkoluuloja, jotka purkautuvat vihaviesteinä. Siksi haluamme kannustaa ihmisiä kunnioittavaan ja avoimeen keskusteluun sekä rohkeisiin kohtaamisiin. Jos hyväksymme vihapuheen, hyväksymme ihmisten eriarvoisen kohtelun.

Näin lausuvat Ei vihapuheelle -kampanjan nuoret aktivistit:

“Me tahdomme olla luomassa sellaista yhteiskuntaa, jossa kaikilla on oikeus ilmaista itseään ja lupa olla sellainen kuin on ilman pelkoa uhkailun ja häirinnän kohteeksi joutumisesta. Kuka tahansa voi kokea tai tuottaa vihapuhetta – siksi jokaisella on oikeus ja velvollisuus sanoa ei vihapuheelle.”

Katso kampanjan video tästä.

Kampanjan sivut.